انواع تخته شاسی چوبی در رنگهای مختلف و طرح های متنوع وگیره ها ی مختلف